Hoogeveen Culinair, hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot http://www.hoogeveenculinair.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Hoogeveen Culinair behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op http://www.hoogeveenculinair.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Hoogeveen Culinair.

Beperkte aansprakelijkheid

Hoogeveen Culinair spant zich in om de inhoud van http://www.hoogeveenculinair.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op http://www.hoogeveenculinair.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Hoogeveen Culinair.

In het bijzonder zijn alle prijzen op http://www.hoogeveenculinair.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op http://www.hoogeveenculinair.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Hoogeveen Culinair nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Hoogeveen Culinair.
Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hoogeveen Culinair, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd

Dit jaar geen Hoogeveen Culinair, we zien u graag in 2020, tijdens ons nieuwe evenement!
"Van eenvoudige hapjes tot gastronomische hoogstandjes"
Lees de reacties
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore