Data en openingstijden

Dit jaar geen Hoogeveen Culinair, we zien u graag in 2020, tijdens ons nieuwe evenement!

 

Locatie

Burgemeester Tjalmapark (achter het gemeentehuis)

Toegangsprijzen

De entree is gratis

Muntverkoop

In het park betaalt u met muntjes voor uw consumpties
Muntjes kunt u aanschaffen bij de kassa (bij de entree)

Vervoer

Fietsen kunt u stallen aan de noordzijde van het park
Uw auto kunt u parkeren op de reguliere parkeerpleinen in de nabije omgeving (Bilderdijkplein, Nicolaas Beetsplein, Mauritsplein en de Markt)


Huisregels en festivalinformatie

De organisatie van Hoogeveen Culinair doet er alles aan om zorg te dragen voor de veiligheid van de bezoekers, de artiesten, medewerkers en de deelnemende bedrijven. Dit kunnen wij niet zonder uw medewerking. Daarom doen wij ook een beroep op uw eigen verantwoordelijkheidsgevoel. Houd u aan onderstaand huisreglement en volg de aanwijzingen van de organisatie en security op indien van toepassing. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat Hoogeveen Culinair een gezellig en gemoedelijk evenement blijft.

Volg aanwijzingen op;

De Hoogeveen Culinair-crew is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het veiligheidsbeleid, bijvoorbeeld bij noodsituaties. Volg daarom te allen tijde de aanwijzingen op.

Strafbare feiten

Strafbare feiten (diefstal, heling, drugsbezit, dealen, mishandeling, wapenbezit etc.) zijn altijd reden tot ontzegging van toegang tot het festivalterrein of uitzetting. Plegers worden overgedragen aan politie.

Harddrugs en wapens worden in beslag genomen en overgedragen aan politie.

Video-opnames en foto’s

Op Hoogeveen Culinair kunnen video-opnames en foto’s van het publiek gemaakt worden.

Toegang- en leeftijdscontrole

Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid is het mogelijk dat bij het betreden van het terrein u en/of uw tas worden gecontroleerd. Daarnaast kunnen wij u in het kader van de minimumleeftijd voor alcohol verkoop vragen om een legitimatiebewijs.

Onder de 18 jaar geen alcohol

Het is uitdrukkelijk verboden voor bezoekers onder de 18 jaar om alcohol te kopen of te drinken. Ook het aanbieden van alcohol aan niet 18-jarigen is niet toegestaan. Bent u wel ouder dan 18 jaar maar is er onduidelijkheid over uw leeftijd dan kunnen u vragen naar een geldig identiteitsdocument (ID kaart, paspoort of rijbewijs).

Alcohol op het festivalterrein

Het is niet toegestaan met alcohol het festivalterrein te betreden of te verlaten.

Het aanbieden van goederen of diensten op het festivalterrein is niet anders toegestaan dan door, of met schriftelijke toestemming van de organisatie. Glaswerk is niet toegestaan op het bezoekersterrein.

Verboden mee te nemen

De volgende zaken mag u niet meenemen:

Wapens of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt.

Drugs

Objecten die door grootte, vorm of gewicht gevaar kunnen opleveren voor medebezoekers

Het is te allen tijde aan de organisatie voorbehouden om te bepalen of een object als gevaarlijk wordt aangemerkt

Spuitbussen

BBQ

Drones

Neem bij twijfel contact op via info@hoogeveenculinair.eu

Wat zien we liever niet

Huisdieren, omdat dit voor het huisdier geen prettige omgeving is als het zo druk is.

Geen ongewenst en hinderlijk gedrag

Op Hoogeveen Culinair is geen plek voor seksisme, racisme en andere vormen van discriminatie. Alle uitingen hiervan, zowel in gedrag, woord, of op kleding zijn verboden en leiden tot uitzetting

Bedreiging, belediging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden.

Hinderlijk of aanstootgevend gedrag is niet toegestaan.

Commerciële activiteiten

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming commerciële activiteiten te ontplooien op het festivalterrein.

Toiletten

Op het festivalterrein zijn voldoende toiletvoorzieningen aanwezig.

Wildplassen is niet toegestaan.

Verlaten van terrein en overlast

Het festivalterrein ligt midden in het centrum van Hoogeveen. Wij vragen bezoekers daarom om het festivalterrein rustig te verlaten en eigendommen te respecteren.

Flyeren en reclame maken

Flyeren of reclame maken is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de organisatie.

Een verzoek daartoe dient 14 dagen voor het evenement te worden ingediend via

info@hoogeveenculinair.eu Flyers en reclame uitingen die zonder toestemming worden verspreid, worden in beslag genomen.

Afval en milieu

Help ons het park schoon te houden en gooi afval in de afvalbakken. We willen voorkomen dat afval in het water terecht komt omdat dit slecht is voor al het leven op of in het water.

EHBO

Er is een bemande EHBO-post op het festivalterrein en lopen er hulpverleners rond.

Bij de EHBO-post is ook AED-apparatuur beschikbaar.

Kleine kinderen

Kinderen zijn van harte welkom op Hoogeveen Culinair. Wij verzoeken u vriendelijk om uw naam en uw telefoonnummer op de arm van uw kind te schrijven. Dat helpt enorm bij het herenigen van ouders en vermist kind. Bent u uw kind kwijt dat kunt u dat melden bij onze kassaunits of bij de evenementen coördinator.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen kunnen worden ingeleverd bij de infobalie. Vermiste objecten kunnen daar ook worden opgegeven. Na afloop nog iets kwijt? Neem contact op via info@hoogeveenculinair.eu Na een week zullen de gevonden objecten overgedragen worden aan de gemeente Hoogeveen.

Bindende uitspraak

Daar waar in de praktijk blijkt dat deze huisregels niet voldoende duidelijk zijn, zal onze evenementen coördinator beslissen. Zijn uitspraak is op dat moment bindend.

Dit jaar geen Hoogeveen Culinair, we zien u graag in 2020, tijdens ons nieuwe evenement!
"Van eenvoudige hapjes tot gastronomische hoogstandjes"
Lees de reacties
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore